ป้ายกำกับ: ประหลาด

คนหรืองูอะ

เรียกหมอผีด่วน คนอะไร ประหลาดได้ขนาดนี้ …