ป้ายกำกับ: แปลก

คนหรืองูอะ

เรียกหมอผีด่วน คนอะไร ประหลาดได้ขนาดนี้ …